Ondernemershypotheek

Een ondernemershypotheek is natuurlijk een hypotheek voor … ondernemers: ZZP'ers, directeuren, starters en DGA's. Zover was u al mee. Toch willen we even met u bekijken welke mogelijkheden er bestaan voor u als ondernemer wanneer u beslist om een hypotheek te nemen als ondernemer. Vele ondernemers hebben uit ervaring jammer genoeg geleerd dat het niet altijd eenvoudig is om als zelfstandige een hypotheek aan te gaan. Zeker in deze onzekere economische tijden blijft het risico voor de hypotheekverstrekker centraal staan bij het nemen van de beslissing al dan niet een hypotheek te verstrekken.

De hypotheekaanvraag

Bij het aanvragen van een hypotheek is het van primordiaal belang dat de toekomstige hypotheekverstrekker over voldoende garanties beschikt dat het geleende bedrag kan terugbetaald worden. In het geval een van ondernemershypotheek is het zeer belangrijk dat de analyse van uw inkomen, vermogen en jaarcijfers op minutieuze wijze uitgevoerd wordt. Dit noemen we in de financiële wereld het opstellen van een degelijk ondernemersprofiel. De eerste indruk is vaak de bepalende indruk, en dit is zeker waar voor een ondernemershypotheek.

Ondernemershypotheek: Hoe?

Wij gaan hierbij zeer professioneel te werk, en daarbij hoort ook de meest up to date apparatuur. Een goed geformuleerd advies is altijd up to date, en daar horen vanzelfsprekend ook de meest moderne middelen bij. Bij ons kunt u kiezen om gebruik te maken van adviessoftware, webcamgesprekken of traditionele adviesgesprekken.

De professionele aanpak

Naast alle moderne technische middelen mag u uiteraard ook rekenen op ons deskundig en professioneel personeel. Bij ons kunt u beroep doen op erkende hypotheekadviseurs en specialisten op het gebied van ondernemerschap. Uiteraard zullen wij er altijd voor zorgen dat u van de scherpste tarieven kunt genieten.

Een bestaande hypotheek aanpassen

Soms is het nodig om een bestaande hypotheek aan te passen. Omwille van zakelijke omstandigheden kan het voorvallen dat u uw zakelijke hypotheek vlugger wilt afbetalen of juist het eerder bepaalde maandelijkse hypotheekbedrag naar beneden toe wilt bijstellen. Aan de hand van uw wensen betreffende looptijd en aflossing kunnen we ook kijken naar de mogelijkheden van zakelijke hypotheekrentes. In het voorkomend geval is het uiterst belangrijk om alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Zeker in deze gevallen kunt u expertadvies gebruiken. Wij zullen u steeds met raad bijstaan en voor u het onderste uit de zakelijke kan halen.

Hebt u nog vragen?

Wij gaan uit van wel. Het is duidelijk dat de ondernemershypotheek een onderwerp voor specialisten is. U hebt nood aan professionele expertise. Wij kunnen u die bieden. Wij willen u die ook bieden en willen er graag voor zorgen dat u een ondernemershypotheek kunt aangaan onder de beste voorwaarden.